Profil

SK LIMPAKU PINANG
Alamat
d/a Pejabat Pelajaran Daerah Limbang,
98700 Limbang,  
Sarawak.

Email
sklimpakupinang@gmail.com
VISI

Sekolah Unggul Penjana Generasi Gemilang


MISI

Melahirkan insan yang berkualiti untuk kecemerlangan akademik & ko-kurikulum selaras dengan aspirasi dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.MATLAMAT

1.      Kesungguhan meningkatkan prestasi akademik dan literasi serta berketerampilan dalam kegiatan ko-kurikulum.
2.      Menerap dan menyemai nilai-nilai Islam dan nilai-nilai murni untuk melahirkan insan kamil.
3.      Mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi melancarkan proses pembelajaran yang dinamik dan berkesan.
4.      Membudayakan “1 Family, 1 degree” melalui permuafakatan bersama komuniti setempat.
5.      Mewujudkan satu sistem pengurusan pentadbiran yang efektif dan efisien serta berkualiti bagi mencapai hasrat sekolah.